Preposredujemo sporočilo poveljnika Civilne zaščite Škofja Loka:

 

“Pozdravljeni.

Skladno z ponovnim (delnim) zaprtjem države zaradi zajezitve nadaljnjega širjenja koronavirusa, se v obdobju od 1. do vključno 11.4.2021 ustavljajo tudi vse športno-rekreacijske dejavnosti zaradi prepovedi igranja in združevanja. Iz tega sledi, da na teniških, odbojkarskih, nogometnih in drugih igriščih (npr. baliniščih, …) ni dovoljeno izvajati skupinskih športno-rekreacijskih aktivnosti.

Posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob ohranjanju ustrezne razdalje v regiji prebivališča izvajajo športno-rekreacijske dejavnosti.

Treningi so od 1. do vključno 11. aprila dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda ter športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc. V kolektivnih in individualnih športih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljena tudi športna vadba.

Poudarjamo, da Občina in občinska Civilna zaščita ne uvajata nobenih dodatnih ukrepov ali omejitev, ampak je potrebno spoštovati zgolj ukrepe in omejitve, ki nam jih v tem obdobju predpisuje država.

Lep pozdrav.

Nikolaj Kržišnik”

 

NAKNADNO POSLANA DOPOLNITEV:

 

“Pozdravljeni.

Zaradi nedvoumnosti tolmačenja veljavnih državnih odlokov in dodatnega obvestila Zavoda za šport Škofja Loka, vas obveščam, da izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti zaradi prepovedi igranja in združevanja ni dovoljena za nikogar na vseh športnih igriščih [teniških, odbojkarskih, nogometnih in drugih igriščih (npr. baliniščih, …)]. Torej ni nobenih izjem (posamezniki, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ali cepljene osebe, …).

Lep pozdrav.

Nikolaj Kržišnik”

Skip to content