Obveščamo vas, da bo v času med 1. in 30. oktobrom 2019 potekala javna razgrnitev predlaganih modelov vrednotenja nepremičnin za občino Škofja Loka. Razgrnitev ob pomoči občin izvaja GURS.

Vsi zainteresirani tako lahko podajo svoja mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019. Za občino Škofja Loka javna razgrnitev modelov vrednotenja poteka v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, v pritličju, pred prostori Oddelka za okolje in prostor in občinsko redarstvo, od 1. oktobra do 30. oktobra 2019, v poslovnem času občine. 

Javna predstavitev modelov vrednotenja za občine na območju Območne geodetske uprave (OGU) Kranj bo potekala v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj v četrtek, 17. oktobra od 10.00 – 13.00 ure. 

Več informacij o samem obvestilu se nahaja na spletni strani Občine Škofja Loka, pod zavihkom novice, https://www.skofjaloka.si/objava/217132

Spletni naslov, na katerem je od 1. do 30. oktobra 2019 javnosti dostopen predlog modelov najdemo na spodnji povezavi: https://www.mvn.e-prostor.gov.si

Pripombe je možno oddati v omenjenem roku ter na priloženem obrazcu: – Splošne pripombe na predlog modelov vrednotenja ter – Pripombe na predlog modelov vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno raven.

Skip to content