“🔺 Za območje naše občine so napovedi močnega dežja, neurij in nalivov za jutri v ponedeljek, 28.8.2023. Ne vemo, kako velike bodo, a so lahko zaradi posledic poplav v začetku avgusta in hudourniškega značaja vodotokov kritične, tako da lahko pride do ponovnih razlivanj ali proženja zemeljskih plazov ter usadov.

Pristojne državne službe so izdale opozorila:

 Aktualna vremenska in hidrološka opozorila so dosegljiva na spodnjih spletnih povezavah.   

Vremenska opozorila o trenutnem stanju in napovedih (napovedi povečanih padavin, močnega vetra, …) in na podlagi tega razglašenih stopenj nevarnosti in možnih učinkov (zelena, rumena oranžna in rdeča stopnja) se spremlja na spletnih straneh ARSO in sicer: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/warning/·

Hidrološka opozorila (stanje voda / rek) pa na spletni povezavi: http://www.arso.gov.si/vode/opozorila/

🔺 Generalna opozorila Civilne zaščite:

– Samozaščitno ravnanje: ob morebitnih poplavah in plazovih je dolžnost tudi vsakega posameznika/ce, da spremlja obvestila v medijih ter stanje v svoji okolici tako, da ne ogroža sebe in drugih. Obnašati se moramo samozaščitno in po svojih najboljših močeh poskrbeti za lastno varnost, soljudi, živali in premoženja!

– Samozaščitno ravnanje v primeru plazov: Zaradi poslabšanje vremena pred dežjem svetujemo vsem, da plazove pokrijete z zaščitno folijo. V primeru, da se bodo obstoječi plazovi ali novi ogrožali vaše stanovanjske in druge objekte najprej poskrbite za lastno varnost, varnost vaših najbližjih, sosedov in živali in nato obvestite naše pristojne službe.

– Protipoplavne vreče: Protipoplavnih vreč je trenutno na terenu veliko. Če bodo občani/ke Škofje Loke nujno potrebovali dodatne protipoplavne vreče, lahko na skladišču CZ (Kidričeva cesta 51a, Škofja Loka) prevzamejo prazne vreče danes, v nedeljo 27.8.2023, od 16.00 do 18.00 ure, in jutri, v ponedeljek 28.8.2023, od 7.00 do 9.00 ure, do izdaje zalog in jih napolnijo s peskom ali gruščem.

🔺Za vzdrževalce in izvajalce v in ob vodotokih, ter na plazovitih območjih:

Navodilo vsem pristojnim vzdrževalcem in ostali izvajalcem, ki izvajate dela po poplavah na območju naše občine, na gradbiščih javne infrastrukture in drugih javnih površinah ob vodotokih, poplavnih površinah in območjih plazov,  za jutri ponedeljek, 28.8.2023, pred prihodom napovedanih neurij, iz teh območij preventivno premaknete na varno vso vašo mehanizacijo ter zaščitite ljudi in opremo!

Za Ločanke in Ločane je ob morebitnih vprašanjih še vedno na voljo e-naslov info@skofjaloka.si.”

 

https://www.skofjaloka.si/objava/810264

Skip to content