Spoštovani,

seznanjamo vas z objavljenim Javnim pozivom za predložitev predlogov za spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka.

Podrobnejše informacije javnega poziva in način predložitve predlogov za spremembe in dopolnitve omenjenega odloka boste zasledili na spletni strani Občine Škofja Loka pod zavihkom novice občine, več si preberite na povezavi:  https://www.skofjaloka.si/objava/243551.

Pisne predloge lahko oddate na priloženih obrazcih na naslov Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja loka, s pripisom “Predlog za spremembo kategorizacije 2020”. Obrazci in pogoji za obravnavo sprememb kategorizacije se nahajajo v sami razpisni dokumentaciji, lahko pa jih pridobite tudi na vložišču občine.

Prosimo, da pisne predloge, posredujete najkasneje do 12.3.2020. Komisija bo prejete predloge obravnavala, ter pobudnika tudi pisno obvestila.

Skip to content